Aktuelle Uddannelser

Nose work instruktør
overbygning 2024

-LEDIGE PLADSER –

Underviser: Birgitte Lauritzen fra Team Amarok

Uddannet træner i forskellige regi og forskellige indlæringsmetoder, adfærdsbehandler, har arbejdet professionelt med flere forskellige typer specialsøg. Uddannet lærer fra UC-Syd.

Tid: 5 dage man-fre i uge 30 2024
Sted: Den Gamle Kostkole, Dyrhøjvej 9, 8581 Nimtofte på Djursland
Antal deltagere: max 8
Pris: 10.000kr, heraf depositum 3000kr.
Kontakt og tilmelding: Birgitte@amarok.dk

Operant og klassisk betingning i forhold til nose work

Fordele, ulemper og opmærksomhedspunkter ved de forskellige metoder. Indlæringsmomenter: – Dufte, Momenter, Progression

Fært – hvordan underviser vi i fært? Aerodynamik, Praktiske forsøg, stoffers opbygning, kontaminering

Test: Hvad tester man, Hvordan tester man, Udregning af hundens samlede præcisionsrate.

Hundeføreren: Styring af hunden, Clever Hans effekt, Hvordan afsøger man et område, At læse hunden, Hvordan øver vi blinde søg

Hf og hund: Hvordan arbejder vi med intelligent ulydighed

Kvalitetssikring: Læringsmål og progression, observering af tegn på læring hos kursister

Problemløsning: Fejlmarkeringer, Hunden plukker/slikker på kilder, Hunden stamper på/flytter beholdere Hunden løber forbi kilder, hunden lærer ikke duften ved associering, Usikkerhed overfor miljø/snævre passager m.m.

Stressniveau hos hunden

Degrees of freedom

Growth mindset

Holdundervisning: Differentiering, ventetid, ambitioner/præstationspres

Der vil desuden være selvstændige opgaver undervejs, hvor du som kursist bl. a. kommer til at producere undervisningsmateriale, som deles med resten af holdet. Dertil skal du bruge en mobiltelefon (eller andet device) som kan filme og komme på nettet, samt et USB stick til deling af materialer. Man kan medbringe egen hund, men det er ikke et krav. Dette er primært et kursus for instruktører, og de hunde der er med vil blive brugt til forskellige demonstrationer.

Team Amarok tilbyder uddannelse af hundeførere med hund til at varetage opgaver indenfor specialsøgsområdet.

Specialsøg er, at en hund og hundefører gennemsøger et område efter en bestemt substans.

På uddannelsen vil du lære at uddanne, teste og vedligeholdstræne din hund i teori og praksis. Herudover får du grundlæggende viden indenfor naturvidenskab i forhold til fært, aerodynamik og materialekendskab. Du vil også lære om afsøgningsteknikker, planlægning af indsatser med din hund og rapportering til kunden. Du vil også komme til at prøve flere slags scenariebaserede øvelser, både i laboratoriet og i felten.

Du beslutter selv, hvilken fært du og din hund skal uddannes til at søge efter, men det skal selvfølgeligt være lovligt at besidde træningsmaterialet. Du betaler selv for dine træningsmaterialer.

Uddannelsen har to mål for deltagerne:

1) At deltagerne prøver at uddanne en hund til specialsøg og selv opnår gode færdigheder i at arbejde med den på operationelt plan.

2) At deltagerne opnår en grundig og bred indsigt i den teoretiske og praktiske baggrund for træning af specialsøg indenfor forskellige områder, og på den måde kvalificerer sig til at træne specialsøgshunde til forskellige opgaver.

Uddannelsen afsluttes med, at teamet kan gå op til certificering. Kravene tager udgangspunkt i SWGDOG SC8 og censor vil være en fagperson, som arbejder internationalt med specialsøgshunde.