Social læring

Træn din hund til at efterligne dine handlinger

Social læring er at lære sig noget, ved at observere et andet individ gøre det.

Ph. D. Claudia Fugazza har udviklet et indlæringssystem, hvor man lærer hunde at observere mennesker imens de viser hunden en adfærd, som hunden derefter på signal gentager.

I december 2021 afsluttede jeg instruktør delen, og er nu certificeret Do as I Do instruktør.
Merlin stod for hunde-delen af denne uddannelse.

Metoden hedder Do As I Do eller forkortet DAID

Eötvos universitetet i Budapest forsker meget i tamhunde, og det er også her DAID projektet har hjemme.

Når hunden først har lært systemet, er det hurtigt at lære den nye, objektrelaterede handlinger.

Fx i forbindelse med oplæring af servicehunde er den meget tidsbesparende i forhold til klikkertræning.

Til gengæld tager det et stykke tid at oplære sin hund i DAID.

Merlin har lært metoden, og er blevet certificeret (DAID Basic certificate) til at kunne deltage i forskningsprojekter i denne læringsmetode ved Eötvos Universitetet.

I december 2021 udvidede jeg med instruktør delen, og er nu certificeret Do as I Do instruktør.
Merlin stod for hunde-delen.

Til denne eksamen bliver hunden eksamineret af en fremmed person, i Merlins tilfælde var det Fugazza selv. Den skal altså også kunne kopiere adfærd fra andre personer end sin ejer.

Ejeren skal bestå en skriftllig teoriprøve.

DAID’s officielle hjemmeside og facebook:

Herunder kan du se Merlin og Totten arbejde efter DAID metoden

Totten er level 1 og Merlin er level 2 og certificeret.

Træning med Merlin

Denne video viser første gang Merlin prøvede at efterligne en – for ham – helt ukendt handling, nemlig at tage en kleenex ud af boksen

Denne træningsvideo viser Totten som arbejder med at gentage ukendte handlinger og på at huske en sekvens hvor jeg demonstrerer to efterfølgende handlinger for hende, som hun skal gentage i rigtig rækkefølge.

Denne træningsvideo viser Totten, som træner på at udføre forskellige handlinger på samme objekt, udfra mine demonstrationer. Både kendte og ukendte handlinger for hende.