Kurser og foredrag

Nose work for viderekommere

Scenariebaseret nose work

Oplev forskellige specialsøgsscenarier sat op med nose work dufte, for at give oplevelsen af at være på forskellige indsatser. Det kunne være vi leder efter smuglervarer i tolden, er på jagt efter narko, tager på indsats i minerydning, afsøger et stadion efter sprængstof eller noget helt andet. Der vil være samarbejdsopgaver hundeførerne imellem.

Scenarierne er sat op med henblik på at give hunde og hundeførere en på opleveren, ikke at presse nogen ud over deres grænser (vi gør det for sjov).

Alle søg er ukendte/blinde for hundeførerne.

Dette kursus henvender sig til klasse 2 og klasse 3 ekvipager.

Max. Deltagerantal er 6 ekvipager

Vi kan nå 3-4 scenarier på en dag.

Fært for nose work udøvere og instruktører

Lær om færtegenskaber, kontaminering, aerodynamik og hvordan vi kan visualisere dette for os selv og evt. kursister. Kurset adresserer også almindelige træningsudfordringer i den sammenhæng.

Kurset er en blanding af teori, praktiske forsøg og opgaver.

Max deltagerantal 10 personer.

To-fire kan medbringe hund til demonstration, men det er et kursus for menneskene.

Kurset varer en dag.

Individuel træning af nose work ekvipager

En dag hvor vi arbejder med én hund på ad gangen. Kursusdeltagerne sender mig på forhånd oplysninger om, hvad de ønsker at arbejde med, og der inddrages både teori og praktik i løsningsforeslagene. Hver ekvipage er på ca 1 time.

Kurset henvender sig til hundeførere og instruktører, som er interesseret i at gå i dybden med løsningsforslag både for egen hund og andre ekvipager.

Max deltagerantal 6 ekvipager

Kurset varer en dag.

Nose work temadag

Vi træner alle de samme 3-4 temaer i løbet af dagen.

Et tema kunne være hunde som fejlmarkerer, hunde som løber forbi kilderne, hunde som er usikre i snævre søg, ekvipagen er udfordret i blinde søg, indlæring af høje/utilgængelige kilder eller andre ønsker.

Vi aftaler på forhånd hvilke temaer I ønsker at have med.

Alle hunde kommer på alle søg.

Kurset er for alle.

Kurset varer en dag.

Skal jeg også hjælpe dig?